Katja Öberg var elev på Medieprogrammet, inriktning Tryckmedia under åren 1999-2002. Under den tid hon studerade här fick hon läsa grafiska kurser såväl som medieteoretiska sådana. Hon är utbildad inom Quark XPress, Adobe Illustrator och Adobe PhotoShop. Hon har även fått en viss utbildning i utskrift på fotosättare.

En stor del av utbildningstiden i årskurs tre gick åt till produktion av Västerhöjdsgymnasiets skoltidning där Katja spelade en stor roll med sitt stora allmänna kunnande. Arbetet har omfattat så vitt skilda arbetsuppgifter som redigering, bildhantering, scanning, korrekturarbete, annonsproduktion, kundkontakt, produktionsansvar. Arbetet med skoltidningen var en bärande anledning till att Katja var en av två elever som belönades med skolans Grafiska stipendium vid studenten 2002.

Jag kan varmt rekommendera Katja för hennes gåpåaranda, stora ansvarskänsla, vilja att utveckla sig och sin goda förmåga inom layout, typografi och bildhantering.

Tommy Svärd

Mer information ges av
Tommy Svärd, huvudlärare på Grafisk kommunikation, Västerhöjdsgymnasiet tel. arb. 0500-46 42 63.

««